Dr. Hasan Aydogan

Associate Professor

Mechanical Engineering Department

Selcuk University, Technology Faculty

Konya, Turkey


Biography

Research Interest

Energy, artificial neural network, renewable energy

Scientific Activities

Publications

1. Hasan AYDOGAN, Performance, Emission And Combustion Characteristics Of Bioethanol-Biodiesel-Diesel Fuel Blends Used In A Common Rail Diesel Engine, Journal of Thermal Science and Technology, Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 35, 2, 19-27, 2015.
2. Hasan AYDOGAN, Prediction of Diesel Engine Performance, Emissions and Cylinder Pressure Obtained Using Bioethanol - Biodiesel - Diesel Fuel Blends Through an Artificial Neural Network, Journal of Energy in Southern Africa, 2015, Vol 26, No 2, May 2015, 74-83.
3. A. Engin ÖZÇELİK, Hasan AYDOGAN, Mustafa ACAROGLU, Determining the Performance, Emission and Combustion Properties of Camelina Biodiesel Blends, Energy Conversion and Management 96 (2015) 47–57.
4. Mustafa ACAROĞLU, Hasan AYDOĞAN, Biofuels Energy Sources and Future of Biofuels Energy in Turkey, Biomass and Bioenergy, 2012, Volume 36, January, 69-76.
5. Hasan AYDOGAN, An Experimental Study Of The Effects Of Bioethanol-Unleaded Gasoline Blends On Engine Performance And Emissions, Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 2012 Volume (issues) 28(2): 623-630.
6. Hasan AYDOGAN, A. Engin OZCELIK, Mustafa ACAROGLU, The Effect Of Peanut Oil Methyl Ester On The Performance And Emissions Of A Diesel Engine With A Pump Injection Fuel System, Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 2011 Volume (issues) 28(1): 189-200.
7. Hasan AYDOGAN, Mustafa ACAROGLU, The Effects Of Bioethanol-Diesel Fuel Blends On The Performance And Emissions Of A Turbocharged Pump Injection Diesel Engine, Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 2011 Volume (issues) 28(1): 261-270.
8. Hasan AYDOGAN, Adem Alpaslan ALTUN, A. Engin OZCELIK, Performance Analysis Of A Turbocharged Diesel Engine Using Biodiesel With Back Propagation Artificial Neural Network, Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 2011 Volume (issues) 28(1): 459-468.
9. AYDOGAN, Hasan, HIRZ, Mario, BRUNNER, Helmut, The use and future of biofuels, International Journal of Social Sciences Vol. III (4), 2014, pp 12-21.
10. A. Engin ÖZÇELİK, Hasan AYDOĞAN, Mustafa ACAROĞLU, A Study of the effects of bioethanol – gasoline blends on vehicle emissions, Journal of Clean Energy Technologies, Vol. 3. No. 5, September 2015, (332-335)
11. Hasan AYDOGAN, Mustafa ACAROGLU, Determination of the effects of bioethanol-diesel fuel blends containing Beraid ED10 additive on engine performance and emissions in a diesel engine with a pump injection system, Academic Journals Scientific Research and Essays, Vol. 8(37), pp. 1741-1751, 4 October, 2013.
12. Hasan AYDOGAN, A.Engin OZCELIK, Mustafa ACAROGLU, Hakan IŞIK, A Study on Generating Electricity by Using Exhaust Waste Heat in a Diesel Engine, Applied Mechanics and Materials Vols. 446-447 (2014) pp 858-862
13. A. Engin ÖZÇELİK, Hasan AYDOGAN, Mustafa ACAROĞLU, Elektronik Kontrollü Bir Motorda Biyoetanol - Benzin Karışımlarının Motor Performansına Etkileri, Renewable Energy Sources Energy Policy and Energy Management, Vol. 1, 2013, (39-43).
14. Hasan AYDOGAN, A. Engin ÖZÇELİK, Mustafa ACAROĞLU, Biyoetanol - Benzin Karışımlarının Motor Emisyonlarına Etkisinin Deneysel Araştırılması, Renewable Energy Sources Energy Policy and Energy Management, Vol. 1, 2013, (51-55).
15. Mustafa ACAROGLU, Hasan AYDOGAN, A. Engin ÖZÇELİK, İçten Yanmalı Motorlarda Kullanılan Kontrol Sistemleri Ve Elektronik Kontrol Ünitelerindeki Gelişmeler, Makine İhtisas Dergisi, ISSN-1305-8037, Sayı 75, Ağustos 2010, (54-59).
16. Hasan AYDOGAN, Mustafa ACAROGLU, Günümüz İçten Yanmalı Motorlarında Kullanılan Kontrol Ve Veri İletim Sistemleri Ve Gelişmeler, Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi (TATED), Cilt: 1, No: 2, 2009, (51-62).
17. Hasan AYDOĞAN, Recai KUŞ, Abdullah ÖZSOY, Malzeme Bilimi Öğretiminde Çoklu Ortam Uygulamaları, Selçuk Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik-Online Dergisi, ISSN 1302/6178, Cilt 4, Sayı:1–2005, (20-30).
18. Hasan AYDOĞAN, A. Engin OZCELIK, Mustafa ACAROGLU, Investigation of Use in Diesel Engine of Camelina Biodiesel - Bioethanol - Eurodiesel Fuel Blends, 2015 International Business & Education Conferences, 2-6 August 2015, (117-124), New York City, USA.
19. Hasan AYDOGAN, Mario HIRZ, Helmut BRUNNER, The Use and Future of Biofuels, 12th International Academic Conference, September 1 – 4, 2014, 88-94, Prague, Czech Republic.
20. Hasan AYDOĞAN, Mustafa ACAROĞLU, A. Engin ÖZÇELİK, Effects Of Bioethanol-Diesel Fuel Blends Containing Beraid ED10 Additive On Engine Emissions, The 3rd International Conference on Engineering and Applied Science, 7-9 November 2013, (750-755), Osaka, Japan.
21. A. Engin ÖZÇELIK, Hasan AYDOĞAN, Mustafa ACAROĞLU, An Experimental Study on the Effects of Bioethanol-Unleaded Gasoline Blends on Engine Performance in a Spark Ignition Engine, ICESE 2013, International Conference on Environmental Sciences and Engineering, 26-27 September 2013, (1113-1115), Roma, Italy.
22. Hasan AYDOĞAN, Mustafa ACAROĞLU, Effects Of Bioethanol-Diesel Fuel Blends Containing Beraid ED10 Additive On Engine Performance, International Journal of Arts and Sciences European Conference for Academic Disciplines, 2-7 December 2012, (57-62), Gottenheim, Germany.
23. Hasan AYDOĞAN, Mustafa ACAROĞLU, Effects of Bioethanol–Diesel Fuel Blends on Performance of a Diesel Engine, 6th International Ege Energy Symposium & Exhibition, 28-30 June 2012, (20-26), Ege University, İzmir, Turkey.
24. A. Engin Özçelik, Hasan AYDOĞAN, Mustafa Acaroğlu, Effects of E50 and E100 Bioethanol – Gasoline Blends on Vehicle Emissions, 6th International Ege Energy Symposium & Exhibition, 28-30 June 2012, (27-34), Ege University, İzmir, Turkey.
25. A. Engin Özçelik, Hasan AYDOĞAN, Mustafa Acaroğlu, Pompa Enjektörlü Diesel Motorda Fistik Yaği Metil Esterinin Egzoz Emisyonlarina Etkileri, 12. Uluslararasi Yanma Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2012, (153-157), Kocaeli Üniversitesi, Türkiye.
26. Hasan AYDOĞAN, A. Engin Özçelik, Mustafa Acaroğlu, Turboşarjli Bir Diesel Motorda Fistik Yaği Metil Esterinin Kullanilmasinin Motor Performansina Etkileri, 12. Uluslararasi Yanma Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2012, (149-152), Kocaeli Üniversitesi, Türkiye.
27. Hasan AYDOĞAN, Mustafa ACAROĞLU, Effects Of Bioethanol–Diesel Fuel Blends On Emissions Of A Diesel Engine, 2011 International Conference on Energy and Electrical Systems (ICEES 2011), 12-13 August 2011, (593-597), Kuala Lumpur, Malaysia.
28. A. Engin ÖZÇELİK, Hasan AYDOĞAN, Mahmut ÜNALDI, Investigation Of The Effects Of Diesel Fuel, Rapeseed Oil And Cotton Oil Methyl Esters On The Performance Of A Turbocharged Diesel Engine, International Congress on Automotive and Transport Engineering (CONAT 2010), XI-th Edition, 27–29 October 2010, (131-138), Transilvania University, Brasov, Romania.
29. Hasan AYDOĞAN, Mustafa ACAROĞLU, A. Engin ÖZÇELİK, Effects Of E2, E20, E30 Bioethanol-Gasoline Blends On Vehicle Emissions And Performance, International Congress on Automotive and Transport Engineering (CONAT 2010), XI-th Edition, 27–29 October 2010, (25-32), Transilvania University, Brasov, Romania.
30. A. Engin ÖZÇELİK, Hasan AYDOĞAN, Mustafa ACAROĞLU, Investigation Of Diesel Fuel, Rapeseed – 00 Oil And Cotton Oil Methyl Esters Effects On A Turbocharged Diesel Engine Emissions, 5th International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE-5), 27-30 June 2010, (108), Pamukkale University, Denizli, Turkey.
31. Hasan AYDOĞAN, Mustafa ACAROĞLU, Effects of E15 and E85 Bioethanol – Gasoline Blends on Vehicle Performance and Emissions, International Conference On Fuels And Combustion In Engines, 8-9 October 2009, (154-162), Istanbul Technical University, İstanbul / Türkiye.
32. Hasan AYDOĞAN, A. Engin ÖZÇELİK, The Effect Of The Use Of Canola Methyl Ester Produced By Using Different Catalysts And Washing Waters In Diesel Engines On Emissions, International Conference On Fuels And Combustion In Engines, 8-9 October 2009, (91-96), Istanbul Technical University, İstanbul / Türkiye.
33. Hasan AYDOĞAN, Mustafa ACAROĞLU, Research Of The Effects Of Bioethanol-Gasoline Blends On Vehicle Emissions, International Conference of CIGR Section IV “Rational Use of Energy in Agriculture and the Economical Use of the Renewable Sources in connection with Environmental Protection”, and “Synergy and Technical development in the Agricultural Engineering”, 30 August - 3 September 2009, Szent István University, Faculty of Mechanical Engineering, Budapest, Hungary.
34. İlhan ASİLTÜRK, Hasan AYDOĞAN, Otomotiv Mekatroniğinde Sensör Uygulamaları, 4th International Advanced Technologies Symposium, September 28–30, 2005, (972-982), Selcuk University, Konya / Türkiye.
35. Hasan AYDOĞAN, İlhan ASILTÜRK, Benzin Motorlarında Kullanılan Kontrol Sistemleri, 4th International Advanced Technologies Symposium, September 28–30, 2005, (960-965), Selcuk University, Konya / Türkiye.
36. Hasan AYDOĞAN, A.Alpaslan ALTUN, Değişken Supap Zamanlamasının Yapay Sinir Ağları İle Kontrol Edilmesi, 4th International Advanced Technologies Symposium, September 28–30, 2005, (966-970), Selcuk University, Konya / Türkiye.
37. İlhan ASİLTÜRK, Hasan AYDOĞAN, Otomotiv Teknolojilerinde Sanal Eğitimin Kullanılması, 1. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, Marmara Üniversitesi, 5–7 Eylül 2005, (968-972), İstanbul / Türkiye.
38. Recai Kuş, Hasan AYDOĞAN, Teknik Eğitim Fakültelerinde Otomotiv Eğitimi, 1. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, Marmara Üniversitesi, 5–7 Eylül 2005, (1047-1050), İstanbul / Türkiye.
39. A. Engin ÖZÇELİK, Hasan AYDOGAN, Mustafa ACAROĞLU, Elektronik Kontrollü Bir Motorda Biyoetanol - Benzin Karışımlarının Motor Performansına Etkileri, 9. Temiz Enerji Sempozyumu, 25-28 Aralık 2013, (39-43), Konya / Türkiye.
40. Hasan AYDOGAN, A.Engin ÖZÇELİK, Mustafa ACAROĞLU, Biyoetanol - Benzin Karışımlarının Motor Emisyonlarına Etkisinin Deneysel Araştırılması, 9. Temiz Enerji Sempozyumu, 25-28 Aralık 2013, (51-55), Konya / Türkiye.

Submit Manuscript

Join as a Editor